image1 image2 image3 image4 image5
 

Δικηγορικό Γραφείο ΧΖΒ Βουρουτζής

Το Δικηγορικό Γραφείο XZB Βουρουτζής ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1987 από τον Δικηγόρο - Οικονομολόγο Χρυσάφη Ζ. Βουρουτζή. Το Γραφείο απαρτίζεται από συνεργάτες δικηγόρους, οι οποίοι ειδικεύονται σε επιμέρους κλάδους του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, επιτυγχάνοντας την ιδιαίτερη αντιμετώπιση και αποτελεσματική κατανομή κάθε νομικού και οικονομικού ζητήματος. Το Δικηγορικό Γραφείο XZB Βουρουτζής παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε επίπεδο δικαστηριακής και συμβουλευτικής δικηγορίας, εξυπηρετώντας με επιτυχία τα συμφέροντα εταιριών κάθε νομικής μορφής, επιχειρηματικών ομίλων, συνεταιρισμών και ιδιωτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα το Δικηγορικό Γραφείο XZB Βουρουτζής παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με την οικονομική και την φοροτεχνική επιχειρήσεων και ιδιωτών.